El Mònica Hotel de Cambrils, un hotel funcional i modern, va obrir les seves portes un mes de juny de 1971. L’hotel compta amb tota una sèrie d’instal·lacions i equipaments de conformitat amb la categoria del mateix i disposa d’un posicionament de lideratge a la zona gràcies a les seves instal·lacions de qualitat i al nivell dels serveis que ofereix als seus clients.

 

 

Per assolir els nostres objectius i metes:

 • Tots hem d’involucrar-nos aportant i rebent informació adequada per assegurar una millora contínua del respecte de la organització envers el medi ambient. D’aquesta manera podrem garantir un producte de qualitat als nostres clients.
 • Tots hem de treballar en equip i potenciar la comunicació interna. Així aconseguirem augmentar la motivació dels treballadors i la qualitat dels nostres productes, respectant el medi ambient i sentint-nos orgullosos de la nostra empresa.

 

Els nostres compromisos:

 • Mantenir el bon clima a l’empresa fent que cadascú es senti satisfet de la seva feina. És important que cada treballador vegi quant important és l’exercici de les seves tasques diàries i com repercuteix de manera directa en l’estada del client.
 • Facilitar formació interna per a que els treballadors es sentin capacitats i còmodes a l’hora de realitzar les seves tasques i puguin oferir solucions en la gestió de les seves funcions. D’aquesta manera fomentarem la sensibilització i comunicació entre tots els empleats i col·laboradors i aconseguirem que s’impliquin en el treball en equip.
 • Augmentar l’autonomia per equips fomentant l’autocontrol i la introspecció de cadascú. Mitjançant això, facilitarem la gestió d’un possible problema dins l’equip i evitarem que una persona, qualificada però aliena a l’equip, vingui a solucionar el problema.
 • Mantenir sempre una conducta correcta complint amb la legislació vigent i les normatives de qualitat i medi ambient que requereixen la nostra activitat i la nostra zona geogràfica.
 • Implementar les mesures de control, correcció i prevenció adequades per gestionar i minimitzar els nostre impacte ambiental en els següents aspectes:
  • Impactes visuals
  • Gestió de residus
  • Gestió de subministraments
  • Emissions de C02
 • Establir objectius i metes concrets, simples i assolibles per garantir una millora contínua de la gestió diària de la qualitat del MH i de l’impacte mediambiental. Es realitzaran auditories internes i externes per poder verificar que tot funciona correctament i que estem assolint els nostres objectius.

 

Tots compartim la responsabilitat de contribuir en la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient i de revisar periòdicament els nostres actes. Sabem que el més important de la nostra empresa són les persones i la comunicació entre els empleats, els clients i els col·laboradors.

 

“El tot és la suma de les parts”